Tarkkailijasta

Olen Leena Teräs ja olen työskennellyt sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi vuosikymmeniä.

Olen toiminut niin vapaaehtoisena järjestöissä kuin asiantuntijana viranomaisyhteyksissä. Olen toteuttanut lukusia kehittämisprojekteja, kouluttanut, konsultoinut sekä toiminut tasa-arvoasiantuntijana 1990-luvulta lähtien.

Jotkut voivat muistaa minut viimeisimpien tempausteni Tasa-arvopäivien ja Vuoden tasa-arvoteko -tiimoilta tai Oulussa toimineen naisten resurssikeskuksen, SINNIn johtajana.

Olen tehnyt yhteistyötä sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi niin kasvatus- ja koulutussektorin, liike-elämän toimijoiden, viranomaisten kuin vapaa-ajantoimijoidenkin kanssa. Olen paneutunut sukupuolistereotypioiden purkamiseen, sukupuoliperusteisen segregaation purkamiseen kuin myös organisaatioiden kehittämiseen ja johtamiseen. Olen myös perehtynyt aluekehityksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksiin sekä sukupuolivaikutusten arviointiin.

Olin jo ajatellut siirtyä syrjään tasa-arvokentältä, mutta en voi sivusta seurata miten tyttöjen ja naisten oikeuksia heikennetään translain uudistuksen nimissä. Hallituksen esittelemä lakiuudistus ”sukupuolen vahvistamisesta” on ollut minulle suuri pettymys! Miten voi hallitus, joka on profiloitunut tasa-arvo-osaajana, hyväksyä nimissään noin huonosti kootun esityksen, josta paistaa läpi ymmärtämättömyys sukupuolen monimuotoisesta yhteiskunnallisesta merkityksestä.

Nousen siis vastarintaan. En pysty pidättäytymään vain tarkkailijan roolissa… ainakaan toistaiseksi.

etunimi.sukunimi@tasa-arvoasiantuntija.fi

©tasa-arvoasiantuntija.fi