Mitä jos hallituksen esitys translain uudistamiseksi hylättäisiin?

Translaki voitaisiin päivittää kansainvälisten ihmisoikeusvaatimusten mukaiseksi yksinkertaisesti poistamalla nykyisestä laista kirjaus lisääntymiskyvyttömyydestä! Tällöin Suomen ihmisoikeusvelvoitteet olisi hoidettu; transsukupuoliset säilyisivät lain kohderyhmänä; lain väärinkäytöksiin ei olisi mahdollisuutta; lääketieteellisten hoitojen asema säilyisi, eikä olisi tarvetta translain uudistuksen seuraaville vaiheille; lääketieteellisistä hoidoista päättäisi edelleen lääkäri; terveydenhuollolla olisi oikea tieto henkilön sukupuolesta; lääketieteellinen tutkimus naisten ja miesten erilaisesta oireilusta […]

Lue lisää

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sukupuolen vahvistamisesta sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta

1. Kommenttinne liittyen sukupuolen vahvistamisen edellytyksiin (1§): Lainsäädännön pitäisi olla selkeätä ja täsmällistä ja perustua todennettavissa olevaan tietoon. Lain pitäisi olla sisällöltään sellaista, että se on yleisesti hyväksyttävissä. Näiltä osin lakiluonnoksessa on vielä paljon parannettavaa. Ensinnäkin lakiluonnos kaipaa tarkempia määrittelyjä käytetyille käsitteille. Lakitekstin ei kuulu esitellä, että mitä eri toimijat tarkoittavat laissa käytetyillä sanoilla. Lakitekstiin […]

Lue lisää