Vietämmekö nyt viimeistä kertaa naistenpäivää?

Hyvää naistenpäivää! Naistenpäivää on vietetty eri muotoisena ja eri tahojen toimesta aina 1800 -luvun lopulta lähtien. Maailmanlaajuiseksi se laajeni 1900-luvulla muun muassa Yhdistyneitten kansakuntien tekemän naisten oikeuksia edistävän työn avulla. Mutta, ollaanko nyt tilanteessa, jolloin joudumme sanomaan naistenpäivälle hyvästit? Tällä hetkellä kaksijakoista sukupuolijakoa kyseenalaistetaan voimakkaasti. Nimenomaan ”naiset” kategoriaa kyseenalaistetaan, ei niinkään ”miehiä”. Tässä sinällään ei […]

Lue lisää

Mitä jos hallituksen esitys translain uudistamiseksi hylättäisiin?

Translaki voitaisiin päivittää kansainvälisten ihmisoikeusvaatimusten mukaiseksi yksinkertaisesti poistamalla nykyisestä laista kirjaus lisääntymiskyvyttömyydestä! Tällöin Suomen ihmisoikeusvelvoitteet olisi hoidettu; transsukupuoliset säilyisivät lain kohderyhmänä; lain väärinkäytöksiin ei olisi mahdollisuutta; lääketieteellisten hoitojen asema säilyisi, eikä olisi tarvetta translain uudistuksen seuraaville vaiheille; lääketieteellisistä hoidoista päättäisi edelleen lääkäri; terveydenhuollolla olisi oikea tieto henkilön sukupuolesta; lääketieteellinen tutkimus naisten ja miesten erilaisesta oireilusta […]

Lue lisää
Kiinnitetty

Olen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntija Leena Teräs

Olen edistänyt tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta vuosikymmenten ajan erilaisissa toimintaympäristöissä päiväkodeista ministeriöihin saakka. Olen mm. toteuttanut projekteja, toiminut asiantuntijana, tehnyt sukupuolivaikutusten arviointeja, kouluttanut ja ohjannut. Olen mm. toiminut naistutkimuksen yliassistenttina Oulun yliopistossa, toiminut tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntijana Pohjois-Pohjanmaan liitossa, suunnitellut ja toteuttanut koulutusohjelman tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntijoille Helsingin yliopistossa. Olen myös työskennellyt niin tasa-arvotiedon keskuksessa Terveyden- ja hyvinvoinnin […]

Lue lisää

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sukupuolen vahvistamisesta sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta

1. Kommenttinne liittyen sukupuolen vahvistamisen edellytyksiin (1§): Lainsäädännön pitäisi olla selkeätä ja täsmällistä ja perustua todennettavissa olevaan tietoon. Lain pitäisi olla sisällöltään sellaista, että se on yleisesti hyväksyttävissä. Näiltä osin lakiluonnoksessa on vielä paljon parannettavaa. Ensinnäkin lakiluonnos kaipaa tarkempia määrittelyjä käytetyille käsitteille. Lakitekstin ei kuulu esitellä, että mitä eri toimijat tarkoittavat laissa käytetyillä sanoilla. Lakitekstiin […]

Lue lisää