Vietämmekö nyt viimeistä kertaa naistenpäivää?

Hyvää naistenpäivää!

Naistenpäivää on vietetty eri muotoisena ja eri tahojen toimesta aina 1800 -luvun lopulta lähtien. Maailmanlaajuiseksi se laajeni 1900-luvulla muun muassa Yhdistyneitten kansakuntien tekemän naisten oikeuksia edistävän työn avulla.

Mutta,
ollaanko nyt tilanteessa, jolloin joudumme sanomaan naistenpäivälle hyvästit?

Tällä hetkellä kaksijakoista sukupuolijakoa kyseenalaistetaan voimakkaasti. Nimenomaan ”naiset” kategoriaa kyseenalaistetaan, ei niinkään ”miehiä”. Tässä sinällään ei ole mitään uutta. Vuosisatojen ajan ovat eri tahot määritelleet ”mikä on nainen”. Nykyään koko sukupuolen kaksijakoisuutta pidetään vanhanaikaisena ja tieteen vastaisena, vaikka tiede ei olekaan löytänyt lisää sukupuolia. Kuitenkin kaksijakoisuudesta luopumiseen painostetaan yhä voimakkaammin! Myös Suomessa.

Nykyään ”mikä on nainen” -kysymys on saavuttanut uudet ulottuvuudet. Siitä on tullut vihapuhetta! Koko kysymystä ei saisi enää edes esittää, vaikka Suomessakin on juuri hyväksytty laki, joka muuttaa ”nainen” -sanan määrittelyä. Aikaisemmin sana ”nainen”, kuten myös sana ”mies” ovat viitanneet henkilön muuttumattomaan biologiseen ominaisuuteen, sukupuoleen, joka määrittyy jo hedelmöittymishetkellä ja, joka koodautuu jokaiseen soluun. Uudessa laissa sukupuoli määritellään toisin. Se viittaa henkilön sisäiseen kokemukseen sukupuolestaan. Näin ollen syntyperäinen mies voi sanoa kokevansa itsensä naiseksi ja lain voimaantulon myötä hänet on sitten naiseksi tunnustettava. Ei ole väliä, vaikka kyseisellä ”naisella” olisi parta ja penis. Naiseksi kelpaa, vaikka olisi mieheksi syntynyt.

Sukupuolikokemuksen nimeen vannovat ohittavat tyystin sen tosiasian, miten mahdotonta on ylipäätään tietää, miltä toisen ihmisen elämä tuntuu. Varsinkin, kun sukupuolten elämänpiirit, osin ominaisuudetkin, mutta erityisesti näistä johtuvat elämänkokemukset eroavat niin merkittävästi toisistaan, että on erittäin epätodennäköistä, että esimerkiksi miehellä/pojalla olisi aavistustakaan, miltä tuntuu olla tyttö/nainen – ja päinvastoin. Vielä metoo-kampanjoiden aikaan tämä oli aivan selvää. Miehillä ei ollut aavistustakaan, millaista on naisen elämä ja mitä he kokevat. Nyt on asia toisin. Aasinsillaksi on valjastettu perinteiset sukupuolistereotypiat, jotka ovat oletuksia henkilön ominaisuuksista ja odotuksia hänen käyttäytymisestään pohjautuen hänen syntymäsukupuoleensa. Aikaisemmin näitä pidettiin haitallisina ja henkilöä rajoittavina ja niinpä niitä pyrittiin purkamaan. Nykyään ne ovat kokeneet arvonnousun ja niitä käytetään indikaattoreina, jotka kertovat, että henkilö on syntynyt ”väärään sukupuoleen”. Jos poika tykkää leikkiä nukeilla, pukea pinkin hameen ja lainata äidin meikkejä, oletetaan sen olevan merkki siitä, että hän onkin oikeasti tyttö, mutta vankina pojan kehossa. Tosin ei ole tarkempaa tietoa, mikä osa ihmisestä olisi se, joka tosiasiallisesti eksyisi väärään kehoon ja missä vaiheessa ihmisalkion kehitystä harmillinen lipsahdus tapahtuu. Tässä järkeilyssä ei myöskään huomioida , että kokemuksessa voi olla kyse muustakin. Pojalla on feminiinisempiä persoonallisuuspiirteitä, hän voi kuulua seksuaalivähemmistöön tai hänellä on mielenterveyden ongelmia. Todennäköisimmin kyse on vain normaalista lapsuuden kehitysvaiheesta, josta lähes kaikki lapset kasvavat ulos aivan samoin kuin dinosaurus- tai merirosvoleikeistä.

Uudessa laissa siis tullaan uudistamaan sanan ”nainen” merkitys täysin poikkeavaksi siitä, miten se ymmärretään yleiskielessä, mutta siitä huolimatta se on jätetty laissa määrittelemättä. Myös sanat ”mies”, ”sukupuoli”, ”äiti” ja ”isä” saavat laissa uudet merkitykset ilman, että niitä laissa selitetään. Tulossa on siis tulkinnanvarainen ja sekava laki. Kyseessä on kuitenkin vain yksi aprillipäivän tienoilla voimaan tulevan lain heikkouksista. Lakiinhan ei tehty edes kunnollista vaikutusten arviointia. Jää nähtäväksi kuinka paljon laki lopulta muistuttaa heikkoa aprillipilaa?

Salolainen koulu kanteli hiljattain tasa-arvovaltuutetulle lapsesta, joka oli kirjoittanut koulutyöhönsä, että ”sukupuolia on kaksi”. Valtuutettu otti lausunnossaan tiukan kannan ja piti lausetta sukupuolivähemmistöjä loukkaavana vihapuheena, ja esitti lapsen koulutyön hylkäämistä. Valtuutetun lausunnon sanamuotoja voi hyvällä syyllä pitää kohtuuttomina ottaen huomioon, että kyse on lapsesta. Myös koulun toimintaa voi pitää kyseenalaisena. Eikö koulussa pitäisi opiskella ja keskustella, jopa väitellä ja haastaa eikä kannella eriävistä mielipiteistä viranomaisille?

Tasa-arvovaltuutetulla kuitenkin oli tiukka linjaus siitä, mikä tulkitaan vihapuheeksi. Miten ihmeessä lause ”sukupuolia on kaksi” voidaan tulkita vihapuheeksi? Tiede ei ole löytänyt todisteita kolmannesta sukupuolesta. Uudessa laissakaan ei voi identifioitua kuin kahteen sukupuoleen. Lause on siis tosi sekä tieteellisten todisteiden kuin myös tulevan sukupuolen itsemäärittelyn sallivan lainsäädännön mukaan. Se myös tukee normaaleja arkihavaintoja kahdesta sukupuolesta.

Jos valtuutetun linjaus jatkuu, tulkitaanko naistenpäiväkin jatkossa loukkaavaksi sukupuolivähemmistöjä kohtaan? Onko naistenpäivä jatkossa vihapuhetta, kun siinä viitataan kaksijakoiseen sukupuoleen ja – voi kauhistus – ihmisten biologiseen ominaisuuteen?

Kaikesta huolimatta, hyvää naistenpäivää! Juhlitaan nyt sitten kuin viimeistä päivää!

PS. Hyvät naiset, huomaattehan, että sukupuolen itsemäärittelyä voi vastustaa ja tyttöjen ja naisten oikeuksia voi edelleen puolustaa, vaikka tulisikin leimatuksi transfoobikoksi ja vihapuheen levittäjäksi! Ei ole ensimmäinen kerta, kun oikeuksiaan puolustavia naisia yritetään hiljentää. Valitettavasti myös naisten taholta. Naisten äänioikeuttakin myös naiset vastustivat, mutta pieni joukko ei suostunut vaikenemaan…Tuskin nykyäänkään vankilat vetävät kovin montaa naisasianaista! Ainakin siellä on sitten meitä aika monta, joten hyvässä seurasta ei ole puutetta!

Kun protestoimme lain vaikutuksista, voimme hyvässä lykyssä saada sen jopa kumottua – vähintään pahimmat mokat korjattua! On sitä kummempaakin tapahtunut!

OLKAAMME ROHKEASTI TERF’fejä…

Lähteitä

$10,000,000 Prize Offer: Prove ’Sex Is A Spectrum’ With A Third Human Gamete https://www.thedistancemag.com/p/10000000-prize-offer-prove-sex-is?utm_source=direct&r=uglk&utm_campaign=post&utm_medium=web

Biologinen sukupuoli https://journal.fi/tt/article/view/89802/49063

Biologinen sukupuoli on lääketieteessä perusteltua https://www.laakarilehti.fi/mielipide/biologinen-sukupuoli-on-laaketieteessa-perusteltua/?public=b719cda341c6e1549bac7f3de94be570

Hallituksen esitys laiksi sukupuolen vahvistamisesta sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta https://stm.fi/hanke?tunnus=STM009:00/2021

Kansainvälinen naistenpäivä https://fi.wikipedia.org/wiki/Kansainv%C3%A4linen_naistenp%C3%A4iv%C3%A4

Koululla ja opetuksen järjestäjällä on paitsi oikeus myös velvollisuus puuttua häirintään ja syrjivään käytökseen – tasa-arvovaltuutetun vastaus Mustamäen koulun kanteluun https://tasa-arvo.fi/-/koululla-ja-opetuksen-jarjestajalla-on-paitsi-oikeus-myos-velvollisuus-puuttua-hairintaan-ja-syrjivaan-kaytokseen-tas-89-2023-annettu-21.2.2023-

Lapset, nuoret ja juridisen sukupuolen itsemäärittelyoikeus https://www.ihmistenkirjo.net/blog/lapset-nuoret-ja-juridisen-sukupuolen-itsemrittelyoikeus

Lapset, uravalinta, hypergamia ja tasa-arvon paradoksi https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/miksi-naiset-tienaavat-keskimaarin-vahemman-kuin-miehet-tasta-johtuu-sukupuolten-palkkaero/8568374#gs.s1s7qy

Mustamäen koulu kielsi syrjiväksi katsotun oppilastyön https://pbs.twimg.com/media/FqsZ2YhWAAMN4gi?format=jpg&name=large

Naisten ja miesten rinnalle kolmas virallinen sukupuoli? https://www.iltalehti.fi/eduskuntavaalit-2019/a/14b74419-fbdb-40b3-a5f1-72ad897ec850

Nuorisopsykiatrian ylilääkäri: ”Tärkeintä nuoren mielenterveydelle ovat välittävät vanhemmat” https://www.jarviseutu-lehti.fi/uutiset/nuorisopsykiatrian-ylil%C3%A4%C3%A4k%C3%A4ri-t%C3%A4rkeint%C3%A4-nuoren-mielenterveydelle-ovat-v%C3%A4litt%C3%A4v%C3%A4t-vanhemmat

Nuoruusiän suku­puoli­ahdistusta hoitava professori sanoo ei ala­ikäisten juridisen suku­puolen korjaukselle https://www.hs.fi/tiede/art-2000009348478.html?share=4f2429c53070a74fb970b6cf8a7b5f6f

Sadoilta professoreilta vakava woke-ideologiaa vastustava vetoomus https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/pelko-ja-itsesensuuri-varittavat-akatemiaa-aktivismi-korvaa-tutkimuksen-sadoilta-professoreilta-vakava-woke-ideologiaa-vastustava-vetoomus/8583018#gs.s1s6wd

Sukupuolensa korjannut näyttelijä Miiko Toiviainen: Jäbäkulttuurin pimeys paljastui https://www.hyvaterveys.fi/artikkeli/mieli/sukupuolensa-korjannut-nayttelija-miiko-toiviainen-jabakulttuurin-pimeys-paljastui

Sukupuoli ilmentyy jo nelisoluasteella https://www.duodecimlehti.fi/duo80183

What men can do to understand what women experience in everyday life http://www.male-feminists-europe.org/men-can-understand-women-experience-everyday-life/