Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sukupuolen vahvistamisesta sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta

1. Kommenttinne liittyen sukupuolen vahvistamisen edellytyksiin (1§): Lainsäädännön pitäisi olla selkeätä ja täsmällistä ja perustua todennettavissa olevaan tietoon. Lain pitäisi olla sisällöltään sellaista, että se on yleisesti hyväksyttävissä. Näiltä osin lakiluonnoksessa on vielä paljon parannettavaa. Ensinnäkin lakiluonnos kaipaa tarkempia määrittelyjä käytetyille käsitteille. Lakitekstin ei kuulu esitellä, että mitä eri toimijat tarkoittavat laissa käytetyillä sanoilla. Lakitekstiin […]

Lue lisää